Crea café – 7 Dec 2021

Welk stuk we gaan maken is nog niet gekend. Meer info volgt later.

Waar: Mama’s Depot, Vlieg–In, op -2, Vlieguit 6, 3061 Leefdaal

Afspraak om: 19u15

Prijs:  …. € (pakket)

Contactpersoon: Mama’s Depot,  tel. 0479/26 36 21, mamadepot.cafe@leefdaal.be

Begeleiding: Marleen Van Roosendael – Nadia Bruggemans

Inschrijven: tot dinsdag 30 november 2021 bij mamadepot.cafe@gmail.com.

Betaling op de rekening N° BE40 7360 3881 9363 bevestigt je inschrijving. Mededeling

pakket 12 – 2021 .

Updated: 9 januari 2021 — 18:34