Privacybeleid

Privacyverklaring Ferm Leefdaal

Als je je persoonsgegevens aan FERM Leefdaal toevertrouwt, mag je erop rekenen dat FERM Leefdaal op een goede, veilige manier met jouw gegevens omgaat. FERM Leefdaal respecteert daarbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens (de GDPR).

FERM Leefdaal bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt, bij het aangaan van je lidmaatschap of bij deelname aan een activiteit of evenement (overeenkomst).

Ben je lid, dan worden je naam, adres, contactgegevens en geboortedatum opgeslagen in eLEnA, de beveiligde centrale databank van FERM vzw (Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal) en, indien van toepassing, of je Agravrouw en/of mantelzorger bent.

FERM vzw verwerkt deze gegevens o.m. om je het magazine ‘Vrouwen met vaart’ en de FERM-Nieuwsbrief te bezorgen en je interessante ledenvoordelen te bieden. Agravrouwen ontvangen bovenop een Agr@zine.

Ben je vormingswerker, en niet geregistreerd in eLEnA, dan bezorgt FERM Leefdaal jouw persoonsgegevens aan FERM vzw met oog op verzekering en de administratieve en financiële afwerking van je prestaties.

De privacyverklaring van FERM vzw vind je op www.samenferm.be.

FERM Leefdaal gebruikt de gegevens uit eLEnA om de lokale werking te organiseren. Wij gebruiken jouw gegevens om onze administratie optimaal te kunnen voeren, om je op de hoogte te houden van onze werking via onze nieuwsbrief, om je uitnodigingen voor FERM-activiteiten te bezorgen, te communiceren over activiteiten van andere FERM groepen, eventueel een goed doel waarvoor we ons inzetten.

We bewaren jouw gegevens tot je je lidmaatschap beëindigt.

FERM Leefdaal geeft jouw gegevens niet door aan derden.

Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten, dan nemen wij je gegevens op in een beveiligde deelnemerslijst en houden je tot het einde van het lopende jaar op de hoogte van soortgelijke activiteiten van FERM.

Op onze FERM-activiteiten maken we graag foto’s, mooie herinneringen aan onze activiteit. We kunnen de foto’s gebruiken op de website, op facebook of in een volgende programmabrochure. Heb je dit liever niet? Laat het weten aan de fotograaf of aan de verantwoordelijke van de activiteit.

Als je als FERM-lid je gegevens wilt inkijken en (laten) verbeteren, kan je dit zelf doen via MijnFERM op www.samenferm.be. Wijziging van je adresgegevens geef je door aan ledenadmin@samenferm.be.

Je kan ook contact opnemen met patris.vandenbossche@telenet.be om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren of in te trekken.

Heb je vragen of een klacht in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met patris.vandenbossche@telenet.be of met gdpr.Ferm@samenferm.be.

FERM Leefdaal kan haar privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie vind je op onze website https://ferm.leefdaal.be/  of kan je opvragen bij patris.vandenbossche@telenet.be .

Versie d.d. 10/2/2020.